Ford
Menu
Ardea actie
Privacy statement

Ardea Auto B.V. is onderdeel van Stern Groep N.V.; een van de grootste automotive concerns van Nederland. Stern Groep hecht groot belang aan correcte verwerking van persoonsgegevens, waarbij uw privacy voorop staat. Informatie over hoe Stern met persoonsgegevens omgaat kunt u terugvinden in het Privacy Statement van Stern Groep.

Klik hier voor de Privacy Statement

Gebruik van cookies

Ardea Auto maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden bij uw volgende bezoek aan onze website. Andere mogelijke cookies zijn strikt functioneel en zorgen voor een goede werking van de website.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Ardea Auto behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookie beleid

Ardea Auto B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Ardea Auto B.V. is alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd: Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen); Marketingactiviteiten; Beveiligingsniveau; Rechten van betrokkenen; Contactgegevens; Aanpassen privacy statement. 1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen) Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Ardea Auto B.V. in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Ardea Auto B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten

Ardea Auto B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel moge- lijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder- houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Ardea Auto B.V.

3. Beveiligingsniveau

Ardea Auto B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan rewalls, versleuteling van gege- vens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Ardea Auto B.V.
Koperstraat 15
3067 GL Rotterdam
rotterdam.noord@ardeaauto.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.fordinactie.nl) worden gepubliceerd.

© 2020 – Alle rechten voorbehouden. Prijzen zijn inclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Private Lease tarieven op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Vraag naar onze exacte voorwaarden. Deze aanbiedingen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Ardea Auto.
Bekijk hier onze Privacy Statement.